Certificering

ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor managementsystemen m.b.t. kwaliteit.
ISO 9001 kan dus gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan haar eigen eisen, de eisen van klanten en de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Certificaat ISO 9001

VCA*

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers.
Velmon Service en Revisie B.V. is sinds december 2012 gecertificeerd voor een VGM-beheerssysteem (VCA*).

VCA* Certificaat 2022

Erkend leerbedrijf

Velmon is al jaren een erkend MBO-4 leerbedrijf.

Erkend leerbedrijf

Beleidsverklaring

Bij Velmon zullen intern de persoonlijke inspanningen m.b.t. het beleid worden beoordeeld en worden vastgelegd in de jaarlijkse functioneringsgesprekken.
Meningen, ideeën en suggesties van het personeel, zowel de aan- als opmerkingen, zullen worden meegenomen en zo veel mogelijk worden geïmplementeerd in ons beleid.

Beleidsverklaring 2022